Menu Contact

Algemene voorwaarden

Verhuisbedrijf Deudekom
Read this page in English

Op onze aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden algemene voorwaarden van toepassing. De laatst gedeponeerde versie van de betreffende algemene voorwaarden geldt. Alle onderstaande algemene voorwaarden zijn op het kantoor van A.J. van Deudekom B.V. ter inzage en worden u ook op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Neem contact op

U kunt de algemene voorwaarden ook lezen en downloaden op deze webpagina via de hieronder aangegeven LINKS. Van toepassing zijn:

Op particuliere verhuizingen: 

de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2015) en Algemene verzekeringsvoorwaarden voor particuliere verhuisgoederen PV05

Op opslag van Verhuisgoederen van consumenten:

de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2015)

Op handymandiensten:

de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van handymandiensten (AVHD 2015)

De AVVV 2015, AVBV 2015 en AVHD 2015 zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ).

Download de AVVV 2015, AVBV 2015 en AVHD 2015

Op bedrijfsverhuizingen:

de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB 2020), gedeponeerd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40413355;

Download de AVB 2020

Op vervoer (anders dan verhuizingen) en andere logistieke werkzaamheden, zoals op- en overslag en behandeling van zaken (uitgezonderd verhuisgoederen van consumenten):

de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, exclusief arbitrageclausule. Op grond van artikel 2 lid 3 LSV zijn, voorzover daarvan in de overeenkomst of de LSV niet wordt afgeweken, met inachtneming van de LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, en op grensoverschrijdend wegvervoer het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV.

Op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening

de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, exclusief arbitrageclausule.

Geschillen, rechts – en forumkeuze.

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht is van toepassing. In afwijking van het daaromtrent bepaalde in de LSV en Nederlandse Expeditievoorwaarden worden geschillen terzake vervoer en andere logistieke werkzaamheden, expeditiewerkzaamheden en douane- en fiscale dienstverlening beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. In geval van grensoverschrijdend wegvervoer is deze gerechtskeuze aanvullend op het CMR-verdrag.

Download de LSV Download de AVC Download de Nederlandse Expeditievoorwaarden