Diverse sets algemene voorwaarden

In verband met onze uiteenlopende activiteiten hanteren wij diverse sets algemene voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatste versie. Alle algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden. U kunt toezending van de verschillende algemene voorwaarden ook telefonisch aanvragen.

of bel +31 (0)20 6 981 981

Algemene voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen

  • Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB 2009), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam

Klik hier voor een download van de AVB 2009.

Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen via de Stichting Vervoeradres.

Algemene voorwaarden voor particuliere verhuizingen, opslag en handymandiensten

Deze voorwaarden gelden per april 2015 en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. De voorwaarden zijn ook te downloaden via de site van de Erkende Verhuizers.

  • Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2015);
  • Algemene verzekeringsvoorwaarden voor particuliere verhuisgoederen PV05;
  • Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2015);
  • Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van handymandiensten (AVHD 2015).

De download bevat alle genoemde voorwaarden in één document. Klik om te downloaden.

Algemene voorwaarden voor vervoer anders dan verhuizingen

Voor binnenlands goederenvervoer anders dan verhuizingen gelden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder depotnummer 81/2014 resp. van de rechtbank Rotterdam onder depotnummer 2/2015.

Voor internationaal vervoer anders dan verhuizingen geldt de C.M.R. en aanvullend voornoemde Algemene Vervoerscondities 2002.

Klik hier voor de AVC 2002, 2015