• Verhuizen met zorg
  • Adviseren, begeleiden, coachen en doen
  • Flexibel én efficiënt

“Betrouwbare en flexibele professionele partner. Aandacht voor de schoolomgeving en haar specialiteiten. Weet iedere keer weer flexibel met al onze kleine en grote vragen om te gaan.”

Stichting Orion, (voortgezet) speciaal onderwijs Amsterdam
Deudekom verhuizing zorginstellingen

Projectverhuizing van onderwijs- en zorginstellingen

Voor diverse onderwijsinstellingen zijn wij actief in het projectmatig verhuizen van kinderdagverblijven, basisscholen, ROC’s, hogescholen en universiteiten. Bij zorginstellingen moet u denken aan ziekenhuizen, apotheken, verpleeghuizen of andere woonvormen voor zorgcliënten en senioren.

Deudekom heeft zich vergaand gespecialiseerd in het projectmatig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van deze vaak complexe projectverhuizingen. Tijdens dit traject komen uw expertise en onze ervaring samen met als doel de verstoring van de dagelijkse processen en zorg tijdens de verhuizing tot een minimum te beperken. Aan de hand van het draaiboek en/of strikte verhuisinstructie voert ons ervaren verhuisteam de verhuizing geruisloos en efficiënt uit. Tijdens en na afloop worden verhuiswerkzaamheden opgeleverd en waar nodig bijgestuurd.

Deudekom verhuizingen

Gedurende het gehele verhuisproject treden wij op als proactief ervaringsdeskundig partner. Wij brengen ons ABCD-werkplan in:

  • Adviseren
  • Begeleiden
  • Coachen
  • Doen!

Deudekom is een Erkend Projectverhuizer. Wij ontzorgen u graag bij het verhuizing van een zorg- of onderwijsinstelling. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Heeft u interesse in een verhuizing door Deudekom?

Deudekom werkt zero-emissie