Menu Contact

Verhuizing zorginstelling

Verhuizing zorginstelling: wat biedt Deudekom u?

Deudekom verenigt alle kwaliteiten in zich die u van een erkend projectverhuizer en oud familiebedrijf mag verwachten: betrouwbaar, ervaren, deskundig. Onderscheidend voor een zorginstelling verhuizen is onze mensgerichtheid. Onze verhuizers hebben een zesde zintuig voor de sociale en emotionele aspecten die ingrijpen op de mensen in de zorg. Of het nu gaat om patiënten, cliënten of de zorgverleners zelf, wij kennen het belang van een kalme geruisloze uitvoering waarbij de hele operatie in één begripvolle hand is. Wij weten respectvol om te gaan met verschillende cliënten en werken goed samen met medewerkers in de zorg.

Natuurlijk kennen onze specialisten ook de geheimen van het overbrengen van uw kostbare medische apparatuur, zoals MRI- en CT-scanners, echo-apparatuur, dialyseapparatuur, operatiekamers. Verder zijn wij vertrouwd met het verhuizen van hoog-laagbedden, apothekerskasten, verbandmiddelen en protheses.

Deudekom verhuizing zorginstelling

ABCD – werkwijze voor verhuizing zorginstelling

Wij hanteren een ABCD – werkwijze wanneer wij zorginstelling verhuizen:

Deudekom Projectverhuizingen faviconAdviseren, Begeleiden, Coachen – DOEN!

Wij helpen uw zorginstelling verhuizen:

 • door een heldere taakverdeling; u de zorg wij de logistiek met oog voor de bijzonderheden van uw zorginfrastructuur;
 • door u een stap-voor-stap inzicht te verschaffen in de gevolgen van de beslissingen die u neemt of de eisen die u vooraf stelt. Dit behoedt u voor nodeloze kosten en nodeloos oponthoud in uw primaire proces van zorgverlening aan uw cliënten, patiënten en bewoners tijdens uw zorginstelling verhuizen.
 • door overzicht te bieden over alles wat geregeld en afgestemd moet worden;
 • door mee te denken in de oplossing van schijnbaar onmogelijke constructies;
 • door de verhuizing te regelen en alle noodzakelijke handelingen af te stemmen.
 • door de inzet van onze mensen die het verschil maken. Moved by people!

Het doel tijdens uw zorginstelling verhuizen is altijd een zo kort mogelijke verstoring van uw primaire bedrijfsproces.

Direct contact? Bel +31 (0)20  6 981 981 of ga naar het contactformulier via de button.

Elektrisch verhuizen en social return

Deudekom projectverhuizingen participeert verder actief in duurzaamheidsinitiatieven en activiteiten in het kader van social return. Dit maakt ons relevant voor zorginstellingen die CO2-reductie of social return bij hun verhuisopdracht willen betrekken. Zie ons MVO-beleid en de mogelijkheid van Elektrisch verhuizen met onze elektrische verhuiswagen voor uw zorginstelling verhuizen.

Als Erkend Projectverhuizer zijn wij gespecialiseerd in het leveren van verhuisdiensten aan zorginstellingen als ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, woonvormen en andere gespecialiseerde zorgcentra, zoals een centrum voor dagbesteding of revalidatie.

Verhuizing bewoners zorginstelling

Een verpleeghuis of zorginstelling verhuizen is voor de bewoners een emotioneel aangrijpende aangelegenheid. Onze mensen houden de impact van de verhuizing zo gering mogelijk. Dit doen zij door de gehele verhuis operatie uit te voeren als een reeks kleine particuliere verhuizingen. Zij weten dat particuliere verhuizingen doorgaans al sterk ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer en stress kunnen opleveren. Dit geldt nog meer voor kwetsbare zorgcliënten tijdens een zorginstelling verhuizen.

Daarom is hun optreden niet alleen maar vriendelijk, maar ook respectvol op zo’n manier dat elke bewoner optimale aandacht voor zijn of haar bezittingen ervaart. Deze komen nog dezelfde dag op de oude vertrouwde plaats. Alleen dan wel op de nieuwe locatie. Zo wordt stress voor kwetsbare zorgcliënten zo veel mogelijk voorkomen. En dat geeft onze mensen (Moved by people!) veel voldoening.

Deudekom verhuizing zorginstellingen

Handymandiensten voor zorginstellingen

 • kleine reparaties van hang- en sluitwerk
 • vervanging van verlichting
 • montage en demontage van afgeleverd meubilair
 • het ophangen van schilderijen,
 • het aan- en afkoppelen van audiovisuele en ICT-apparatuur in de woonkamers en huiskamers van zorginstellingen

Voor handymandiensten kunnen wij gescreende medewerkers inzetten, die op regelmatige basis in roosterverband als gedetacheerde of op afroep in uw zorginstelling de taak van huismeester vervullen.

Direct contact? Bel +31 (0)20  6 981 981 of ga naar het contactformulier via de button.


Download hier de Checklist projectverhuizing van de Erkende projectverhuizers of vraag onze Deudekom checklist aan.


Opslag tijdens verhuizing zorginstelling

Voor en na de eigenlijke verhuizing van uw zorginstelling kan het gewenst zijn een medische collectie, een (wetenschappelijke) bibliotheek, samples, of ander materiaal  of de inboedels van zorgcliënten (tijdelijk) in opslag te geven. In het kader van de verhuizing of verbouwing van uw woonzorgcentrum kan (tijdelijke) opslag van inboedels van uw zorgcliënten nodig zijn.

Deudekom opslag beschikt over diverse opslaghallen en loodsen in Duivendrecht, Rotterdam en elders in Nederland. De opslaghallen voldoen aan alle te stellen brand- en veiligheidseisen en omvatten de volgende opslag faciliteiten.