Wat is een projectverhuizing?

Onder een projectverhuizing verstaan wij verhuizingen voor de zakelijke markt. Deze markt bestaat uit kantoren, bedrijven en instellingen werkzaam in allerlei sectoren van onze economie. Daarnaast verrichten wij verhuizingen voor particulieren. Het woord “project” in projectverhuizing verwijst dus strikt genomen alleen naar de zakelijke markt, omdat die andere eisen zou stellen aan verhuisbedrijven dan de particuliere markt. Daarbij valt te denken aan de omvang en complexiteit van een zakelijke verhuizing, maar ook aan de gevraagde specialistische kennis, bijvoorbeeld als het gaat om een industriële verhuizing (van een machinepark) of een verhuizing van hoogwaardige medische apparatuur.

Projectverhuizing: verschillende soorten

Deudekom doet verschillende soorten projectverhuizingen. We zijn gespecialiseerd in kantoorverhuizingen, bedrijfsverhuizingen en het verhuizen van instellingen.

Projectverhuizing kantoren

Onder een kantoorverhuizing verstaan we een projectverhuizing van een kantoor in de zakelijke dienstverlening of (semi-)publieke dienstverlening. Het betreft bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen, advocaten- en accountantskantoren, reclamebureaus, handelskantoren, organisaties met een maatschappelijke doelstelling  en  gemeentelijke instellingen.

of bel +31 (0)20  6 981 981

Projectverhuizing bedrijven

Bij onze bedrijfsverhuizingen gaat het om het projectmatig verhuizen van productiebedrijven in de maakindustrie of (wetenschappelijke) onderzoeksector. Onze projectverhuizingen omvatten laboratoria, cleanrooms, (high tech) productielijnen en industriële verhuizingen van machines en magazijnen. Ook plaatsen we serverracks en houden we ons bezig met het doormeten van netwerken, het patchen van netwerkverbindingen of het inhuizen van vending machines.

Deudekom projectverhuizingen

Projectverhuizing instellingen in onderwijs en zorg

Bij een projectverhuizing voor instellingen onderscheiden we onderwijsinstellingen en zorginstellingen. In het onderwijs zijn wij actief in het verhuizen van kinderdagverblijven, basisscholen, ROC’s, hogescholen en universiteit. In de zorg hebben wij brede ervaring in het verhuizen van zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, een apotheek, een verpleeghuis of woonvormen voor zorgcliënten en senioren.


Uw verhuisproject onze projectverhuizing

Deudekom heeft zich vergaand gespecialiseerd in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van projectverhuizingen voor grote bedrijven, instellingen en kantoren. In de voorbereiding van uw verhuisproject treden wij op als ervaringsdeskundige partner. Wij brengen ons ABCD-werkplan in:

Adviseren, Begeleiden, Coachen – DOEN!

Deudekom voorbereiding projectverhuizing tips werkwijze

Wij helpen met uw projectverhuizing:

  • door u een stap-voor-stap inzicht te verschaffen in de gevolgen van de beslissingen die u neemt of de eisen die u vooraf stelt. Dit behoedt u voor nodeloze kosten en nodeloos oponthoud in uw bedrijfsprocessen.
  • door overzicht te bieden over alles wat geregeld en afgestemd moet worden bij een projectverhuizing;
  • door mee te denken in de oplossing van schijnbaar onmogelijke constructies;
  • door te regelen en af te stemmen.
  • door de inzet van onze mensen die het verschil maken. Moved by people!

Het doel is altijd een zo kort mogelijke verstoring van uw primaire bedrijfsproces.

Direct contact? Bel +31 (0)20  6 981 981 of ga naar het contactformulier via de button.


Lees meer over de Voorbereiding van een projectverhuizing

Download hier de Checklist projectverhuizing van de Erkende projectverhuizers of vraag onze Deudekom checklist aan 


Keurmerken erkend verhuizer, erkend projectverhuizer

Zowel voor de particuliere als zakelijke verhuizingen beschikken wij over een keurmerk. Voor de particuliere markt is dit het Erkende Verhuizer keurmerk van de Organisatie van Erkende verhuizers (OEV), voor de zakelijke markt is dit het Erkend Projectverhuizer keurmerk van de EPV, de Organisatie van Erkende Projectverhuizers. Erkende Projectverhuizers voldoen aan een reeks bijzondere eisen aangaande kwaliteit, zekerheid, veiligheid, milieu, gezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in verband met de omvang, complexiteit en risico’s van zakelijke verhuisopdrachten.