Menu Contact

Stadslogistiek

Stadslogistiek ontstaan vanuit verhuislogistiek en locatie

Als verhuisbedrijf beschikken wij over een uitgebreid en strak georganiseerd stadslogistiek systeem en goed opgeleide mensen. Onze locatie nét buiten de milieuzone van Amsterdam omvat een duurzaam ingericht warehouse met opslag – en overslagfaciliteiten. Het terrein is goed toegankelijk voor lange, zware EcoCombi vrachtauto’s (LZV’s), biedt oplaadpunten voor elektrische vrachtauto’s en bestelauto’s zowel van onszelf als van derden. De vestiging fungeert ook als logistiek ontkoppelpunt voor elektrisch vervoer van en naar de binnenstad of elders in de Randstad.

Onze mensen hebben een grote ervaring in het opzetten, begeleiden of regisseren van complexe logistieke processen. Deze expertise is opgebouwd gedurende de lange jaren van ons bestaan sinds 1874. Ons bedrijf is zo geëvolueerd van een verhuisbedrijf tot een veelzijdig logistiek dienstverlener, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Dit doen wij door onze locatie zo veel mogelijk om te turnen in een klimaatvriendelijke stadshub en daarbij passende logistieke diensten aan te bieden, zoals stadslogistiek.

Deudekom kantoorlogistiek en elektrisch vervoer

Stadslogistieke dienstverlening

Wij zijn ervan overtuigd dat onze benadering bedrijven en instellingen in staat stelt grote winst te boeken op het gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en bij het halen van hun duurzame en MVO-doelstellingen. Deze aanpak hebben wij ontwikkeld en verfijnd in de jaren 2002-2012 toen wij verantwoordelijk waren voor de beurslogistiek van de beurscomplexen RAI Amsterdam, Ahoy Rotterdam en MECC Maastricht.  Onze werkwijze is interessant voor:

 • instellingen met meerdere vestigingen in de Metropool Regio Amsterdam
 • instellingen die een grote facilitaire afdeling inkoop hebben
 • instellingen die hun inkoop wensen te verduurzamen.

Deudekom stadslogistiek

Direct contact? Bel +31 (0)20  6 981 981 of ga naar het contactformulier via de button.

Onze aanpak voor stadslogistiek omvat de volgende aspecten:

 • Wij vangen de inkomende goederenstroom voor alle vestigingen af en warehousen in onze stadshub. Vervolgens kunnen wij de goederen gebundeld al dan niet op afroep uitleveren.
 • Facilitair managers, inkopers. Dankzij onze kennis over stadslogistiek kunnen wij optimaal communiceren en samenwerken met inkopers en facilitair managers.
 • Wij zijn goed bekend met het opzetten van wat wij een regietoren noemen. Daarmee ontzorgen wij de klant door de verantwoording en uitvoering van (delen) van zijn logistieke proces over te nemen. Daaronder valt ook het voor de klant organiseren, onderhouden en uitvoeren van zijn voorraadbeheer.
 • Just-in-time en just-in-place vervoer. Een logisch vervolg op de regietoren is het van en naar locaties brengen van goederen zoals kantoorbenodigdheden als papier en cartridges waarbij wij de artikelen desgewenst precies op die plaats zetten waar ze nodig zijn.

Deudekom kantoorlogistiek

Stadslogistieke hub voor Universiteit en Hogeschool Amsterdam

Na een succesvolle pilot is Deudekom met de locatie in Duivendrecht aan de rand van de A10 de logistiek partner van Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA). Deudekom vervult hierbij de functie van overslagpunt en distributiecentrum ten behoeve van UvA en HvA en haar leveranciers. Daarnaast werkt Deudekom ook rechtstreeks voor een aantal van deze leveranciers die veel stadsadressen beleveren. Voor meer informatie over de visie van UvA / HvA zie Slim en duurzaam bevoorraden via de hub.

Voordelen van stadslogistiek

Uiteraard zijn er ook meerdere voordelen van stadslogistiek via onze stadshub. Zie ook onze infographic Stadsdistributie. Voordelen zijn:

 • De instelling en haar nevenvestigingen kunnen de bestaande opslagruimte (groten)deels aanwenden voor andere functies. Bijvoorbeeld als (extra) werkplek voor een portier, beveiliger, handyman of stagiair, als (extra) spreekkamer of wachtruimte voor cliënten of patiënten. Het is ook mogelijk dat door de ruimtebesparing door stadslogistiek eindelijk die interne verbouwing of verhuizing gerealiseerd kan worden.
 • De facilitaire dienst krijgt meer werktijd beschikbaar voor andere taken (dan het ontvangen van leveranciers). Acht leveranciers in de week maal tien minuten speelt bijna anderhalf uur werktijd vrij die aan dringender zaken besteed kunnen worden. Op maandbasis ca. 0,15 fte.
 • De instelling veroorzaakt minder transportkilometers in de stad.
 • Door ons zero-emissie vervoer draagt de instelling actief bij aan een betere luchtkwaliteit en reduceert zij haar carbon footprint.

Direct contact? Bel +31 (0)20  6 981 981 of ga naar het contactformulier via de button.

Voordelen van stadslogistiek voor leveranciers

Wanneer Deudekom de goederenstroom voor een instelling regelt, hebben de leveranciers van de instelling ook voordeel van stadslogistiek:

 • De leveranciers hebben het voordeel dat ze met groter materieel, LZV’s of EcoCombi’s, meer goederen tegelijk kunnen (laten) aanleveren.
 • Daardoor kunnen de leveringen ook met langere intervallen plaats vinden. Ook dit is een CO2-reductie die de leveranciers kunnen meenemen in hun CO2-beleid
 • De leverancier of zijn vervoerder heeft keuzevrijheid in het tijdstip van levering. Op onze locatie gelden geen milieubeperkende maatregelen of tijdvensters.

Het regisseren van de goederenstroom van een instelling resulteert dus in een win-win situatie met stadslogistiek. Zowel de instelling als haar leveranciers besparen kosten, creëren meer fysieke ruimte in hun organisatie, creëren meer vrijheid in hun organisatie voor andere taken en projecten en beide partijen verbeteren hun eigen carbon footprint.