Menu Contact

MVO-beleid Planet Profit

MVO-beleid Planet

Deudekom neemt maatregelen om negatieve milieueffecten van haar dienstverlening terug te dringen. De maatregelen zijn vastgelegd in ons milieuzorgsysteem dat sinds 2011 gecertificeerd is volgens de norm NEN ISO 14001: 2004. O.a. de volgende doelstellingen zijn gerealiseerd.

CO2-compensatie

  • CO2-neutraal verhuizen door jaarlijkse compensatie van alle bedrijfsactiviteiten met behulp van “Gold Standard” certificaten. Het Gold Standard keurmerk voldoet aan de strengste criteria voor CO2 compensatieprojecten die schone energie produceren in ontwikkelingslanden ten bate van de lokale bevolking. Deudekom compenseert haar CO2 -uitstoot door overleggen van haar jaarlijkse carbon footprint bij de organisatie Climex. Deze organisatie biedt een marktplaats voor groencertificaten en emissierechten.

Reductie van schadelijke uitstoot

  • Verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen door scholing van de chauffeurs in de praktijktraining ”Het Nieuwe Rijden”. Deze maatregelen hebben geleid tot een daling van de CO2-uitstoot per kilometer van ruim 35% in de jaren 2010 – 2015.

Besparingen op fossiele energie en grondstoffen

  • Een reductie van het kartonverbruik met ongeveer 25% door de overstap van verhuisdozen naar meterbakken. Deze kunststof bakken hebben een langere levensduur dan kartonnen dozen. Ze zijn efficiënt en effectief bij het verhuizen en in opslag nemen van archieven, één van de kernactiviteiten van Deudekom. In een meterbak past precies de inhoud van een meter lengte plank of legbord. De meterbakken zijn stapelbaar en vrij eenvoudig te verplaatsen.

Deudekom MVO-beleid Planet besparing kartonverbruik

  • Gefaseerd vervangen van 3.500 TL-buizen in de archiefopslag in de energiezuinige variant;
  • Reductie in het gas- en elektriciteitsverbruik ten opzichte van de voorafgaande jaren; overschakelen op duurzaam opgewekte energie.

Elektrisch verhuizen

  • Elektrisch verhuizen. Deudekom heeft veel werk in stedelijk gebied waar vermindering van uitstoot en lawaai belangrijk is. Onze vestiging in Amsterdam ligt aan de rand van de milieuzone. Een uitstekende uitvalsbasis om onze verhuis- en opslagdiensten in omringende kwetsbare stedelijke gebieden met elektrisch materieel aan te bieden. Begin 2014 investeerden wij met subsidie van de gemeente Amsterdam in een 100% elektrisch aangedreven vrachtauto, de Hytruck. Deze investering is gevolgd door de aanschaf van drie volledig elektrische bestelwagens, hybride personenwagens en een elektrisch bakfiets (cargo bike). Zo zijn wij in staat een klimaatvriendelijk alternatief te bieden aan de groeiende groep bedrijven, instellingen en particulieren die zegt het een pluspunt vinden wanneer hun verhuizing “zero emission” en stil uitgevoerd wordt. Lees meer over Elektrisch verhuizen c.q. elektrisch vervoer.

Sinds eind 2015 beschikt Deudekom over het CO2 bewust certificaat dat het milieubeleid van de organisatie overzichtelijk weergeeft. Lees meer over ons CO2-beleid.

MVO-beleid Profit

Winst is nodig om te kunnen investeren in onze dienstverlening en interne bedrijfsprocessen en middelen, zodat wij onze klanten steeds beter kunnen bedienen en kunnen anticiperen op vragen vanuit de markt. Investeren doen we onder andere in werkmethoden, in ons verhuismaterieel, onze opslag faciliteit en in passende opleidingen van onze medewerkers. Daarnaast wordt de winst aangewend om te reserveren voor perioden van economische neergang.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij het winststreven meer als een streven naar financiële duurzaamheid. Niet alleen essentieel voor het voortbestaan van ons familiebedrijf maar ook als een streven dat maatschappelijk verantwoord vorm moet krijgen met behulp van beleid op de aspecten People en Planet.

Deudekom MVO-beleid planet elektrisch verhuizen

Deudekom elektrisch verhuizen

In dit beleid worden de strategische en bedrijfseconomische afwegingen gemaakt ten aanzien van de haalbaarheid van wensen en doelen. Initiatieven tot energiebesparing en efficiënt werken hebben per saldo meestal een positief effect. Innovatieve investeringen moeten zich eerst nog bewijzen omdat de markt er vaak nog niet klaar voor is. Zo is elektrisch verhuizen een dienst die wij thans compleet en volwaardig kunnen aanbieden. Het is echter een beperkte groep opdrachtgevers die hiervoor daadwerkelijk interesse toont.