Menu Contact

MVO-beleid People

Onze beleidskeuzes ten aanzien van het element People in het MVO gedachtegoed People, Planet, Profit geven wij hieronder weer.

Het element People in ons familiebedrijf

Ons familiebedrijf kenmerkt zich door een open grondhouding ten aanzien van mens en maatschappij. De sociale waarden binnen ons familiebedrijf zijn vanuit deze basishouding gegroepeerd rondom veiligheid en saamhorigheid, waardering en ontplooiing.  Dit zijn behoeften die alle mensen delen. Als management trachten wij dit continu in te vullen door:

  • veiligheid en saamhorigheid te scheppen in het werken als groep,
  • de bijdrage van de individuele medewerker als lid van die groep te waarderen
  • en de mogelijkheid te scheppen tot verdere ontplooiing individueel maar ook als team.

Op de werkvloer van Deudekom vertaalt dit zich naar opleiden via het leerling, gezel, meester principe met als uitkomst de aanwezigheid van vakmensen met ieder hun eigen specialisme: opslag, archiefbeheer, projectverhuizer van kantoren, fabrieken of instellingen en inboedelverhuizer. De vakkennis is niet alleen technisch logistiek van aard, maar bevat ook een relationele component. Door de impact van verhuizen op de betrokkenen is de interactie met hen immers van groot belang. De mensen van Deudekom maken zodoende al werkende het verschil. Veel medewerkers zijn al lang aan het familiebedrijf verbonden en dragen op hun beurt de familiewaarden over.

Deudekom MVO-beleid

Verder streven wij naar goed werkgeverschap door aandacht voor de individuele behoeften van medewerkers en arbeidsomstandigheden. De mogelijkheid tot thuiswerken voor kantoormedewerkers verbetert bijvoorbeeld de werknemerstevredenheid, maar heeft ook een gunstig effect op het milieu door de reductie van het woon-werkverkeer.

Deudekom MVO-beleid

Noeste arbeid en vreugde in de opslagloods.

People en social return

Deudekom staat gezien haar vele contacten met opdrachtgevers van overheidsinstellingen en zorginstellingen open voor initiatieven tot social return. Onze mensen maken het verschil. Medewerkers die worden ingezet voor opdrachten in de zorgsector worden intern geschoold. Attitude en communicatie zijn de belangrijkste punten. Zo kunnen onze mensen goed en passend functioneren op een werkvloer in een zorgomgeving. Deze vaardigheden komen ook van pas bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deudekom streeft ernaar deze mensen een positieve ervaring te bieden en zo veel mogelijk volwaardig deel te laten zijn van de activiteiten die wij in het familiebedrijf uitoefenen. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever bekijken wij de mogelijkheden van een leer- of stageplek, een cursus of vakgerichte opleiding of een werkervaringsplaats. Social return kan ook betrekking hebben op projecten ten behoeve van zorgcliënten van relaties. Onze locatie die volop parkeergelegenheid biedt en goed bereikbaar is in de regio Amsterdam kan in zo’n project betrokken worden, bijvoorbeeld als verzamelpunt voor een groepsexcursie van cliënten en begeleiders.

Deudekom social return

Het element People ingevuld door samenwerking

Relaties, collega’s en andere partijen treden wij tegemoet met open vizier. Dit betekent dat wij open staan voor initiatieven tot samenwerking. Zo zijn wij niet alleen nauw betrokken bij het bestuurswerk van de Erkende verhuizers (OEV) en de professionele projectverhuizers (PPV), maar ook bij wetenschappelijk logistiek onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Voor stadsdistributie in Amsterdam werken wij samen met Transmission Cargohopper, die onze locatie in Duivendrecht gebruiken als uitvalsbasis voor hun elektrisch aangedreven voertuigen.

Deudekom duurzame samenwerking Cargohopper

Voor “zero- emissie” logistieke dienstverlening aan gemeentelijke instellingen in Amsterdam werken wij samen met Apollo Verhuizingen en Aad de Wit.

Deudekom MVO duurzame samenwerking

Een gemeenschappelijk element in deze initiatieven is het verbeteren van het milieu en innovatie (profit voor people en planet). Dat maakt ons bedrijf aan de rand van de milieuzone Amsterdam tot een interessante studie casus.  Wij ontvangen dan ook regelmatig delegaties van (buitenlandse) logistieke opleidingen en stedelijke overheidsinstellingen.

Deudekom MVO duurzame samenwerking


Lees meer over duurzame samenwerking

Lees meer over ons MVO-beleid ten aanzien van Planet en Profit