Menu Contact

MVO

Duurzaam ondernemen waarom?

De directie van Deudekom realiseert zich dat haar bedrijfsactiviteiten een zekere milieubelasting met zich meebrengen. Dit komt omdat transportmaterieel een essentieel onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsvoering. Deudekom gelooft in duurzaam ondernemen en probeert de belasting van het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Wij zijn partner van  de organisatie MVO Nederland. Onder duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaan wij  net als MVO Nederland zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische aspecten en winst in balans is en afgestemd op de verwachtingen van belanghebbenden bij ons bedrijf. Dat vraagt om een visie die waarde creëert niet alleen op zuiver economisch (profit) gebied, maar juist ook op ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

Deudekom MVO beleid

Een medewerker test een hoverboard. Is dit een oplossing voor de vele kilometers die verhuizers te voet afleggen?

Duurzaam ondernemen hoe?

Voor ons familiebedrijf Deudekom – opgericht in 1874 – is duurzaam ondernemen een nieuwe benaderingswijze voor iets wat wij in feite al generaties lang doen, namelijk het waarborgen van de continuïteit van ons bedrijf door middel van het toevoegen van waarde vanuit een lange termijn perspectief.

In vijf generaties zijn wij geëvolueerd van een meubeltransporteur met handkar en paard en wagen naar internationaal transporteur, verhuizer, beursexpediteur in de jaren 1960 – 1990. En vandaar verder tot een veelzijdig verhuizer en logistiek dienstverlener met elektrisch wagenpark en duurzame opslag anno nu. Deze ontwikkeling is mogelijk geworden deels door behaalde winst economisch verantwoord te investeren in de bedrijfsactiviteiten maar vooral door in onze strategische keuzes ook sociale – en milieu aspecten mee te wegen. En deze ontwikkeling zetten wij voort, want wij geloven in Practice what you preach.

Deudekom MVO-beleid elektrisch verhuizen

Uitleg voorafgaand aan testrit met elektrische cargo bike

Deudekom neemt dus haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de ongewenst geachte effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu. Wij zijn continu op zoek naar de optimale balans tussen de elementen People, Planet, Profit. Lees meer over ons MVO-beleid.