rood-bsi-certificatielogo-9001-14001

Deudekom verhuizingen heeft opnieuw voor drie jaar het milieuzorgcertificaat volgens NEN ISO 14001:2004. De continuering van dit belangrijke milieuzorgcertificaat was het gevolg van een positieve audit die het certificeringsinstituut BSI op 13 en 14 mei jongstleden afnam bij het bedrijf.

Als extra positief punt werd de “enorme betrokkenheid” van management en medewerkers genoemd dat tot uiting komt in het actueel gevoerde milieubeleid. Daarbij spelen monitoring, opvolging van gegevens én werkoverleg een belangrijke rol bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

BSI noemt ook het commitment van Deudekom dat leidt tot continue verbetering én de naleving van de wet- en regelgeving.

Deudekom ziet zijn milieubeleid in een bredere context in het licht van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het bedrijf werkt actief aan de reductie van CO2 en is bezig gefaseerd over te stappen op elektrisch vervoer. Tot de realisatie van de plannen compenseert Deudekom zijn CO2-uitstoot voor alle bedrijfsactiviteiten en gaat het zo zuinig als mogelijk om met energie.

De directie heeft als uiteindelijk doel het terrein van Deudekom om te vormen tot centrum van volledig zero-emissie vervoer. Want met alleen compenseren verminder je de CO2-uitstoot niet, net zo min als de NO2- en fijnstofemissies. Dat was één van de achtergronden om actief te gaan samenwerken met Cargohopper Amsterdam. Dat bracht de wens om volledig elektrisch te gaan rijden in een stroomversnelling. Vanaf maart 2014 is de Deudekom vestiging de uitvalsbasis voor maar liefst vijf 100% zero-emissie voertuigen. Bovendien wordt het terrein het eerste Logistieke Ontkoppelpunt bij Amsterdam waar onder meer EcoCombi’s kunnen afkoppelen en of hun lading overslaan.