Deudekom laboratoriumverhuizing

Het Dutch Institute for Fundamental Energy Research is nu nog gevestigd in Nieuwegein en zoekt met de verhuizing naar Eindhoven een nauwere aansluiting met de universitaire wereld. Het nieuwe gebouw bevindt zich op de campus tussen de universiteitsgebouwen en de bedrijfsgebouwen die er de komende jaren zullen verschijnen.

Complexe laboratoriumverhuizing

De verhuizing van DIFFER was een uiterst delicate operatie omdat de proefopstellingen en apparatuur die het onderzoeksinstituut gebruikt, zeer complex en gevoelig zijn. Bovendien zijn ze niet zelden onvervangbaar omdat ze  in eigen huis ontworpen en gebouwd worden. Daarom koos DIFFER na een tender voor Deudekom. Onnodig te zeggen dat Deudekom hier zeer verguld mee is. “We zijn niet alleen blij omdat het verhuizen van een dergelijk hightech laboratorium natuurlijk een hele mooie opdracht is,” vertelt directeur operations Eric Sens. “Maar wij zien hierin opnieuw de bevestiging dat wij dankzij onze grote kennis en ervaring met dit soort dedicated verhuisoperaties binnen Nederland steeds meer een leidende positie hebben.”

De operatie gaat in fases plaatshebben tussen februari en augustus 2015. “Dit tijdpad heeft vooral te maken met het ontmantelen van de apparaten en opstellingen. Dat is een uiterst precies proces dat overigens door de deskundigen van DIFFER zelf gebeurt. Deudekom neemt wel weer een deel van het eigenlijke inpakken van de losse onderdelen en de logistiek daar omheen voor zijn rekening.”

Behalve de eigenlijke laboratoria van DIFFER, verhuist Deudekom ook de omvangrijke instrumentmakerij. Omdat de meeste onderdelen voor de deeltjesversnellers en optische tafels in eigen huis vervaardigd worden, beschikt DIFFER over een breed arsenaal aan hightech gereedschappen en machines om de daarvoor benodigde hoogwaardige materialen met zeer grote precisie te kunnen verwerken.