Ten opzichte van het jaar 2015 is de CO2 footprint van Deudekom over het jaar 2016 opnieuw gedaald, maar licht. De daling komt voor rekening van het elektriciteitsverbruik in scope 2. Onze medewerkers zijn enthousiast voor het elektrisch rijden. Door de inzet van elektrische voertuigen voor dienstreizen is zo de CO2 uitstoot met bijna 40% afgenomen.

Omdat buitenlandse groene stroom door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) niet meer erkend wordt als “groen”, hebben wij een andere conversiefactor moeten hanteren, waardoor de berekening van de CO2 uitstoot hoger uitviel. Door over te stappen op windstroom voorzien van een 100% duurzaam stroometiket verwachten wij in 2017 de CO2 uitstoot van ons elektriciteitsverbruik verder te verlagen.

Naast een toenemend gebruik van en investeringen in volledig elektrische en hybride voertuigen in de komende jaren, wil Deudekom de haalbaarheid van een eigen zonne-energie systeem verder onderzoeken. Naast de financiële haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen ten behoeve van (een deel) van de bedrijfsactiviteiten zal ook de bouwkundige geschiktheid van het gebouw onderzocht worden, omdat het gewicht van de traditionele zonnepanelen een beperkende factor vormt.

Voor meer informatie over onze initiatieven voor CO2 reductie, klik hier.