Deudekom Projectverhuizingen

De certificering werd eind vorig jaar officieel bekrachtigd door de BSI Group The Netherlands B.V. Het CO2-bewust Certificaat niveau 3 maakt deel uit van de CO2-prestatieladder en kent een schaal van 1 tot 5. 1 geldt voor bedrijven die helemaal blanco instappen en 5 voor bedrijven die nagenoeg volkomen klimaatneutraal ondernemen.

Actief met CO2-reductie sinds 2010

De certificering komt voor Deudekom Projectverhuizingen en Opslag niet uit de lucht vallen. Het bedrijf is al sinds 2010 actief bezig met het terugdringen van de eigen CO2-uitstoot. In eerste instantie ging het daarbij om het verminderen van het aantal kW stroom en kubieke meters gas. Op het tweede niveau is er heel strak gekeken naar een efficiëntere bedrijfsvoering waardoor hetzelfde werk met minder kilometers gedaan kon worden. De derde fase werd begin 2014 ingeluid met de start van de transitie van diesel naar elektrisch. Waar Deudekom toen één elektrische vrachtwagen kocht, rijden er binnen het bedrijf nu al vier elektrisch aangedreven voertuigen, meerdere hybride personenauto’s en een elektrische bakfiets.

“We zien dat al die inspanningen een duidelijk positief effect hebben,” vertellen directeur Jan van Deudekom en CO2-projectleider Theo Gubbi.

“Zo hebben we in vier jaar tijd de uitstoot die via onze dieselvoertuigen komt met een derde teruggebracht van 680 gr/km naar 440 gr/km. Dat zit hem vooral in een andere op minder kilometers gerichte planning. Maar ook in een betere training van de chauffeurs en in toenemende mate de inzet van elektrische voertuigen. Dat zien we overigens wel weer gedeeltelijk terug in ons verbruik van groene stroom.

Dat daalde aanvankelijk van 245.000 kW/h in 2010 naar 167.000 kW/h in 2014. Dat is inclusief het stroomgebruik van de vier voertuigen van Cargohopper die in die in samenwerking met TransMission bij Deudekom opladen. We zien nu wel dat het verbruik weer stijgt als gevolg van de inzet van meerdere elektrische voertuigen. Maar we zien ook dat het aandeel uitstoot dat aan ons dieselverbruik gerelateerd kan worden, is teruggelopen van 64,7% naar 59,6% in 2014. Als straks de laatste cijfers verwerkt zijn, denk ik dat we in 2015 op 57% uitkomen. We zijn dus op de goede weg.”

Omschakeling van dieselvoertuigen naar elektrisch wagenpark

Uiteraard blijft de omschakeling van diesel naar elektrisch ook voor de komende jaren het belangrijkste vergroeningsspeerpunt binnen het bedrijf. Voor het komend jaar staan er bij Deudekom ook nog aanvullende maatregelen op de agenda die nog meer vorm moeten geven aan een actieve CO2-reductie. “Zo zijn we een studie gestart naar het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen op het platte dak van de loods.” aldus Gubbi.

Directeur  Jan van Deudekom ziet het zo klimaatneutraal mogelijk ondernemen inmiddels als een manier van leven.

“Aanvankelijk begin je ermee omdat je ziet dat je met simpele middelen én duidelijk iets voor het klimaat doet én de kosten van je bedrijfsvoering laat dalen. De tweede stap is al veel moeilijker. Want die kun je alleen tot een goed einde brengen als al je personeel echt er voor gaat. Dan heb je het over slimmer plannen, rustiger en milieuvriendelijker rijden en zo meer. Ons is gebleken dat het goed informeren en enthousiasmeren van je medewerkers ongelooflijk belangrijk is voor het welslagen van het project. Maar dat levert ook kennis en ervaring op. Dan ben je klaar om grote investeringen als een elektrische truck te doen.

Eenmaal op dat niveau ga je ook merken dat al je inspanningen een soort zelfversterkend effect hebben. Een goede score op de CO2-prestatieladder helpt bij het verwerven van grote aanbestedingen. Ik noem bijvoorbeeld de aanbesteding rond de kantoorlogistiek van de Gemeente Amsterdam. Heel bijzonder bij deze opdracht is dat het een samenwerking teweeg bracht tussen de drie duurzame koplopers Aad de Wit, Apollo en Deudekom. Ik ben daarom blij dat we tijdig het roer hebben omgegooid met investeringen in de nieuwste techniek. Nu is het zaak om die voorsprong vast te houden.”

Lees meer over ons CO2-beleid