CO2-reductie

Reductie van de CO2-uitstoot

In ons bedrijf gaat het bij CO2-reductie in de termen van de CO2-Prestatieladder om reductie van scope 1 en 2 emissies. Dit betreft in scope 1 het gasverbruik en de emissies door inzet van ons wagenpark bij verhuizingen en opslag. In scope 2 gaat het wat Deudekom betreft om de indirecte emissies die ontstaan door ons elektriciteitsverbruik.

CO2-footprint Deudekom 2018-I tabel en diagram

 

Reductie CO2 uitstoot in tonnen 2018-I ten opzichte van 2017-I

In  het eerste halfjaar 2018 was de CO2 uitstoot ruim 67 ton CO2 lager in het 1e halfjaar van 2017. Dat is een afname van 35%. Deze sterke reductie hebben wij bereikt door de inzet van tien volledig elektrische voertuigen en twee hybride personenauto’s, de afname van duurzaam opgewekte elektriciteit, namelijk 100% Nederlandse Windstroom, én een beduidend lager gasverbruik in het pand Industrieweg 22.

CO2-footprint Deudekom 2017 tabel en diagram

 

Jaarlijkse CO2-reductie van basisjaar 2010 tot en met 2017

Deudekom Amsterdam CO2 reductie

Sinds het basisjaar 2010 bedraagt de gecumuleerde CO2-reductie ruim 4.200 ton. Uit de diverse footprints blijkt duidelijk dat de brandstof diesel de grootste emissiebron van CO2 is met een aandeel van ongeveer 50% in 2017. Bij deze emissiebron is, met name door het inzetten van extra vervoermiddelen met alternatieve energiebronnen (elektriciteit, een sterke reductie van de CO2-uitstoot behaald. Ter vergelijk, in het jaar 2010 bedroeg het aandeel van diesel nog 65 % van de totale CO2 uitstoot.

In 2018 beschikt Deudekom over een wagenpark van tien (10) volledig elektrische voertuigen. In 2017 is hier ongeveer 115.000 kilometer mee gereden. Door vanaf november 2017 een leveringscontract aan te gaan met Greenchoice bereiken wij vanaf 2018 een reductie van ongeveer 70 ton CO2 op jaarbasis of wel 18% van de totale CO2 footprint.

Conclusie reductiedoelstelling

Met een uitstoot van minder dan 500 ton CO2 per jaar zijn wij in de systematiek van de prestatieladder een klein bedrijf. Desondanks blijven wij gemotiveerd om zowel de directe als indirecte emissies te reduceren. Daar waar de bedrijfsactiviteiten groeien stelt vooral de reductie van scope 1 emissies ons voor een grote uitdaging, aangezien de inzet van het wagenpark inherent is aan het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten verhuizen en opslag. Vandaar dat wij ook blijven participeren in veel initiatieven voor CO2-reductie. Dit zijn niet alleen sectorinitiatieven maar ook initiatieven die samenwerking in de keten beogen. Opdrachtgevers die kiezen voor elektrisch verhuizen helpen bij het halen van reductiedoelstellingen. Instellingen zoals de gemeente Amsterdam lopen hierin gelukkig voorop. Lees meer over Samenwerking in sectorinitiatieven en keteninitiatieven