1. CO2 Footprint 2022 A.J. van Deudekom B.V.

CO2-footprint, tabel 1 Deudekom

 Toelichting Footprint 2022.

  • In het jaar 2022 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is.
  • Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is voor 10% gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,427 kg.CO2/kWh, omdat de oorsprong van deze elektriciteit niet bekend is.
  • Het overige extern laden vindt plaats via Shell Recharge dat aangeeft groene elektriciteit te gebruiken bij de oplaadpalen. Pitpoint (IW 22) koopt GVO’s in. Bewijsmateriaal is aanwezig.
  • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL van 1.706 kWh. De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van de Ecotap laadpalen van 33.097,88 kWh.

 

2. CO2 reductie in tonnen t.o.v. het basisjaar 2010

CO2-footprint, tabel 2 Deudekom

Mede door meerdere genomen milieumaatregelen, met name het intensief investeren in een elektrisch wagenpark én het gebruik van duurzaam opgewekte energie, namelijk Nederlandse windenergie, het aanschaffen van GVO’s en besparingen in het verbruik, is de CO2 uitstoot in 2022 afgenomen met ongeveer 81,0% ten opzichte van het basisjaar 2010.

Vanwege o.a. gewijzigde marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen of methode-wijzigingen wordt een deel van de emissiefactoren elk jaar in januari aangepast. Als de wijziging het gevolg is van een methodewijziging is dit aanleiding voor herberekening van het referentiejaar.

De update van januari 2021 betekent een methodewijziging voor een groep factoren, namelijk alle emissiefactoren voor (grotendeels) fossiele brandstoffen voor voertuigen. De reden voor deze methodewijziging is naast voortschrijdende wetenschappelijke inzichten vooral de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit. Met deze methodewijziging wordt dus aangesloten bij EU-regelgeving.

 

3. Fossiele kilometers vs. kWh kilometers 2017-2022

Fossiele en emissievrije kilometers Deudekom, 2022

 

4. Elektrisch wagenpark

De afgelopen jaren is het elektrisch wagenpark van Deudekom flink uitgebreid. Er zijn anno 2022 twintigElektrisch wagenpark Deudekom (20) FEV’s in gebruik bij A. J. van Deudekom B.V.

In 2021 is er een Renault D-wide Z.E. 6×2 chassis in gebruik genomen met een GVW van 27 ton. Deze auto is voorzien van een wisselbak frame geschikt voor 20- en 25 ft wisselbakken.

Door de inzet van de beschikbare FEV’s is het aandeel van de verreden elektrische kilometers in 2022 toegenomen tot ongeveer 310.260 kilometer op jaarbasis. Dit is 60,4% van het totaal aantal verreden kilometers in 2022.

In maart 2022 zijn de allernieuwste elektrische verhuiswagens met verhuiscabine in Nederland aangekomen. Deze twee (2) 19-tons Renault Trucks D-Wide Z.E. zijn een uitbreiding op de Renault D-wide Z.E. 6×2 chassis met een GVW van 27 ton. In december 2022 zijn nog eens drie (3) Toyota Proace Electric in gebruik genomen. Deze zijn tevens geschikt om de elektrische verhuislift van Deudekom te trekken.

 

5. Elektrisch laadplein A.J. van Deudekom B.V.

Met de uitbreiding van het elektrische wagenpark en de toenemende vraag van logistieke dienstverlenersDuurzame samenwerking Deudekom & provincie Noord-Holland naar oplaadmogelijkheden is Deudekom een duurzame samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland, de “Metropool regio Amsterdam- elektrisch” (MRA-e) en de gemeente Ouder-Amstel om een laadplein voor vrachtwagens te realiseren.

In de loop van 2021 zijn de werkzaamheden ten behoeve van vier (4) dubbele laadpalen (22 kWh) en één (1) openbare snellader (120k Wh) nabij het terrein van A. J. van Deudekom B.V. van start gegaan. Bij het kantoorpand aan de Industrieweg 35 en bij de laaddocks van de loods op de Industrieweg 22 waren reeds vier (4) dubbele laadpalen (22 kWh) gerealiseerd. Totaal kunnen er nu achttien (18) auto’s tegelijk van stroom voorzien worden.

Elektrisch laadplein én snellader bij A. J. van Deudekom B.V. zijn officieel geopend in juni 2021. Een novum in Nederland én een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektrische stadsdistributie.

 

6. Werkzaamheden sanering voormalige garage

Op 18 augustus 2021 heeft Wubben Tank- en bodemsanering B.V. de volgende saneringswerkzaamhedenSaneringswerkzaamheden Deudekom uitgevoerd in de voormalige garage:

  • Melden van de sanering aan het bevoegd gezag en de KIWA;
  • Visuele inspectie naar de omgeving rondom de tanks, vaten en oliebar, openen van de mangatdeksels , dan wel het maken van gaten in de tanks en vaten;
  • Leegzuigen en reinigen van de tanks, vaten, lekbak en oliebar, afvoeren sludge conform WM;
  • Legen en spoelen van de eventueel aanwezige leidingen, direct aan de tanks, afvoeren en laten vernietigen van tanks, vaten, lekbak en oliebar, verwijdering van het leidingwerk onder stelconplaten;
  • Afgeven van twee (2) KIWA saneringscertificaten conform beoordelingsrichtlijn K904 met reinigingscertificaat K905.

 

7. Verwijdering dieseltank en dieselpomp

Op woensdag 02 maart 2022 is op het terrein aan de Industrieweg 22 in de omgeving van de dieselpomp een bodemonderzoek uitgevoerd (rapport is beschikbaar) op grond van het plan om de dieseltank en -pomp volgens de Wet Milieubeheer te verwijderen. De uitslag van dit onderzoek is op dinsdag 12-04-2022 ontvangen. De belangrijkste conclusie uit het bodemkundig rapport is dat er geen bijzonderheden aangetroffen zijn.

Op maandag 25-04-2022 is de dieseltank en -pomp verwijderd bij de locatie IW 25. Verder zijn er aansluitend ophoogwerkzaamheden uitgevoerd voor de laaddocks en zal tevens een nieuwe opstelplaats voor de afvalcontainers gecreëerd worden.

 

 

THG/maart 2023