Menu Contact

CO2-reductie

Deudekom projectverhuizingen

Voorlopige CO2 print 2023 A. J. van Deudekom B.V.

1. CO2 Footprint 2023 A.J. van Deudekom B.V.

CO2 footprint 2023 - A.J. van Deudekom B.V.

Maand december 2023 is een inschatting op basis van het verbruik in 2022.

Toelichting Footprint 2023

Toelichting footprint 2023, A.J. van Deudekom B.V.

  • In het jaar 2023 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is.
  • Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is voor 10% gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,337 kg.CO2/kWh, omdat de oorsprong van deze elektriciteit niet bekend is.
  • Het overige extern laden vindt plaats via Shell Recharge dat aangeeft groene elektriciteit te gebruiken bij de oplaadpalen. Pitpoint (IW 22) koopt GVO’s in. Bewijsmateriaal is aanwezig.
  • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL. De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van de Ecotap laadpalen.

2. CO2 reductie in tonnen t.o.v. het basisjaar 2010

Mede door meerdere genomen milieumaatregelen, met name het intensief investeren in een elektrisch wagenpark, terugdringen van het aardgasverbruik én het gebruik van duurzaam opgewekte energie, namelijk Nederlandse windenergie, het aanschaffen van GVO’s, is de CO2 uitstoot in 2022 afgenomen met ongeveer 88,0% ten opzichte van het basisjaar 2010.

Vanwege o.a. gewijzigde marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen of methode-wijzigingen wordt een deel van de emissiefactoren elk jaar in januari aangepast. Als de wijziging het gevolg is van een methodewijziging is dit aanleiding voor herberekening van het referentiejaar.

De update van januari 2023 betekent een methodewijziging voor een groep factoren, namelijk alle emissiefactoren voor (grotendeels) fossiele brandstoffen voor voertuigen. De reden voor deze methodewijziging is naast voortschrijdende wetenschappelijke inzichten vooral de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit. Met deze methodewijziging wordt dus aangesloten bij EU-regelgeving.

3. Fossiele kilometers versus kWh kilometers 2017-2023

Fossiele km vs KWh km 2017-2023, A.J. van Deudekom B.V.

4. Elektrisch wagenpark

De afgelopen jaren is het elektrisch wagenpark van Deudekom flink uitgebreid. Er zijn anno 2022 twintigElektrisch wagenpark Deudekom (20) FEV’s in gebruik bij A. J. van Deudekom B.V.

In 2021 is er een Renault D-wide Z.E. 6×2 chassis in gebruik genomen met een GVW van 27 ton. Deze auto is voorzien van een wisselbak frame geschikt voor 20- en 25 ft wisselbakken.

Door de inzet van de beschikbare FEV’s is het aandeel van de verreden elektrische kilometers in 2022 toegenomen tot ongeveer 310.260 kilometer op jaarbasis. Dit is 60,4% van het totaal aantal verreden kilometers in 2022.

In maart 2022 zijn de allernieuwste elektrische verhuiswagens met verhuiscabine in Nederland aangekomen. Deze twee (2) 19-tons Renault Trucks D-Wide Z.E. zijn een uitbreiding op de Renault D-wide Z.E. 6×2 chassis met een GVW van 27 ton. In december 2022 zijn nog eens drie (3) Toyota Proace Electric in gebruik genomen. Deze zijn tevens geschikt om de elektrische verhuislift van Deudekom te trekken.

 

5. Elektrisch laadplein A.J. van Deudekom B.V.

Met de uitbreiding van het elektrische wagenpark en de toenemende vraag van logistieke dienstverlenersDuurzame samenwerking Deudekom & provincie Noord-Holland naar oplaadmogelijkheden is Deudekom een duurzame samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland, de “Metropool regio Amsterdam- elektrisch” (MRA-e) en de gemeente Ouder-Amstel om een laadplein voor vrachtwagens te realiseren.

In de loop van 2021 zijn de werkzaamheden ten behoeve van vier (4) dubbele laadpalen (22 kWh) en één (1) openbare snellader (120 kWh) nabij het terrein van A. J. van Deudekom B.V. van start gegaan. Bij het kantoorpand aan de Industrieweg 35 en bij de laaddocks van de loods op de Industrieweg 22 waren reeds vier (4) dubbele laadpalen (22 kWh) gerealiseerd. Totaal kunnen er nu achttien (18) auto’s tegelijk van stroom voorzien worden.

Elektrisch laadplein én snellader bij A. J. van Deudekom B.V. zijn officieel geopend in juni 2021. Een novum in Nederland én een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektrische stadsdistributie.

 

Januari 2024