Hoe maken wij uw kantoor corona-proof?

 

Verhuizen met 140 jaar ervaring

Deudekom – sinds 1874 – is een 5de  generatie familiebedrijf, dat actief is in verhuizingen. Naast transport gaat het dan om verhuizingen van particulieren, verhuizingen van bedrijven en instellingen (projectverhuizingen), opslag van onder andere inboedels en archiefbeheer. Al ruim 140 jaar dragen wij in al deze activiteiten de zorg voor andermans eigendommen. Flexibiliteit is het fundament onder onze organisatie, onze drijfveer telkens toch weer méér leveren dan klanten bij hun verhuizing van ons verwachten.

Uit ervaring weten wij dat zelfs goed geplande verhuizingen niet altijd in alles voorzien. Als er zich bij een verhuizing onvoorziene situaties voordoen, willen én kunnen wij snel schakelen. Onze mensen spelen daarin de hoofdrol. Snel schakelen zien wij intern als een sport. Het aandragen van creatieve oplossingen om de klant uit de brand te helpen is het ultieme doel.

Verhuizingen voor zakelijk en particulier

Wij voeren verhuizingen uit voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Dat wil zeggen:

of bel +31 (0)20 6 981 981

Verhuizingen door heel Nederland

Van oudsher zijn wij sterk aanwezig in de Randstad. Wij hebben vestigingen in de regio Amsterdam en Rotterdam. Mede door onze langdurige relatie met grote zakelijke opdrachtgevers werken wij door het hele land.

Verhuizingen als logistieke uitdaging

De laatste decennia hebben wij ons gespecialiseerd in logistieke oplossingen voor complexe verhuizingen en opslagdiensten. Verhuizingen zijn complex, wanneer ze spelen in een veeleisende, meestal zakelijke omgeving, waar de bedrijfsprocessen bij voorkeur ongestoord door moeten gaan. Door toenemende congestie en aangescherpt milieubeleid in stedelijk gebied is naast de factor tijd steeds vaker ook de factor ruimte een schaars goed geworden. Als expert in verhuizingen denken wij mee met opdrachtgevers, bedrijven (toeleveranciers) die in drukke, stedelijke gebieden hun geld moeten verdienen. Dit speelt in het bijzonder in onze nieuwe service Stadslogistiek en Bouwlogistiek. Onze locatie in Duivendrecht fungeert hierin als de stadshub van Amsterdam, van waaruit alle vervoer van en naar de stad elektrisch gebeurt. Elektrisch verhuizen vinden wij uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk.

Jan van Deudekom, directeur

Eric Sens, directeur Operations

Projectleiders Deudekom

Onze mensen: Moved by people!

Blij van verhuizingen en gek van logistiek

De mensen van Deudekom maken het verschil. Zij worden blij van elke vraag over verhuizingen, opslag en archiefbeheer. Hoe ingewikkelder de vraag, hoe feller de discussie onder onze mensen over de beste oplossing voor uw verhuizing of logistieke probleem.

Dat komt door onze drijfveer: telkens meer proberen te leveren dan verwacht, maar het is ook een stuk beroepstrots. Nieuwe logistieke inzichten en duurzaamheidsaspecten vergelijken we met onze eigen praktijk van jarenlange verhuizingen in de zakelijke en particuliere sector. Daarbij denken we niet alleen in processen.

of bel +31 (0)20 6 981 981

Verhuizing blijft mensenwerk

We hebben ook ruim aandacht voor de menselijke factor, zoals spanning die kan spelen bij een particuliere verhuizing of de omgang met (kwetsbare) cliënten in de zorg. Bij zakelijke verhuizingen zetten wij ons ook in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze verhuisteams worden aangestuurd door vier zeer ervaren projectleiders die al vele jaren bij ons familiebedrijf werkzaam zijn. De projectleiders zijn ook het aanspreekpunt voor onze klanten. Zowel de projectleiders als voormannen worden opgeleid via het leerling-gezel-meester principe. Dit betekent meestal dat zij van jongs af aan meelopen met verhuizingen. Doordat de opleiding plaats vindt in een  gevarieerde “hands on” omgeving, zijn onze mensen uiteindelijk grondig geschoold in de fijne kneepjes van het verhuizen, alle logistiek erom heen en de mensgerichte invulling die wij geven aan onze service. Zo maken wij voor elke klant het verschil met de beste kwaliteit vakkennis en dienstverlening.

 

Nieuws