Elektrisch verhuizen voor bedrijven, instellingen en particulieren

Verhuizen met 140 jaar ervaring

Deudekom – sinds 1874 – is een 5de  generatie familiebedrijf, dat actief is in projectverhuizingen, particuliere verhuizingen, opslag en archiefbeheer. Al ruim 140 jaar dragen wij zorg voor andermans eigendommen. Flexibiliteit is het fundament onder onze organisatie, onze drijfveer telkens toch weer méér leveren dan klanten van ons verwachten. Elektrisch verhuizen vinden wij uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen heel belangrijk.

De laatste decennia hebben wij ons gespecialiseerd in logistieke oplossingen voor complexe verhuizingen en opslagdiensten. Complex, omdat ze meestal spelen in een veeleisende zakelijke omgeving, waar de bedrijfsprocessen bij voorkeur ongestoord door moeten gaan en waar naast de factor tijd steeds vaker ook de factor ruimte schaars is. Dit speelt in het bijzonder in onze nieuwe service Stadslogistiek en Bouwlogistiek. Onze lokatie fungeert hierin als de stadshub van Amsterdam, van waaruit alle vervoer van en naar de stad elektrisch gebeurt.

Uit ervaring weten wij dat zelfs grote contracten niet altijd in alles voorzien. Als er zich bij een complexe operatie onvoorziene situaties voordoen, willen én kunnen wij snel schakelen. Onze mensen spelen daarin de hoofdrol. Snel schakelen zien wij intern als een sport. Het aandragen van creatieve oplossingen om de klant uit de brand te helpen is het ultieme doel.

Wij werken voor:

Deudekom Projectverhuizingen en Opslag

Jan van Deudekom, Directeur

Deudekom Projectverhuizingen en Opslag

Eric Sens, Directeur Operations

 

deudekom-projectverhuizingen-projectleiders

Projectleiders Deudekom Projectverhuizingen

Onze mensen: Moved by people!

De mensen van Deudekom maken het verschil. Zij vormen  logistieke teams die blij worden van elke vraag over verhuizen, opslag en projectlogistiek. Hoe ingewikkelder hoe meer gedreven onze logistieke specialisten met elkaar in discussie gaan over de beste oplossing.

Nieuwe logistieke inzichten en duurzaamheidsaspecten zetten wij af tegen onze eigen “best practices” van jarenlang projectverhuizen. Daarbij denken wij niet alleen in processen maar is er ook ruim aandacht voor de menselijke factor, zoals de omgang met (kwetsbare) cliënten in de zorg en het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze verhuisteams worden aangestuurd door vier zeer ervaren projectleiders die al lang verbonden zijn aan Deudekom. De projectleiders en de voormannen zijn opgeleid via het leerling-gezel-meester principe. Dit betekent dat zij van begin af geschoold worden in de fijne kneepjes van het verhuizen en opslaan van goederen.

Dit gebeurt bovendien in een actuele “hands on” omgeving die door technologische vooruitgang en toenemende commerciële en maatschappelijke belangen aan de zijde van opdrachtgevers steeds veeleisender wordt. Alleen zo kunnen zij voor de klant het verschil maken met de beste kwaliteit vakkennis en dienstverlening.

Nieuws